PL | EN

Oferta

China – Connect oferuje profesjonalne usługi doradcze Klientom, którzy chcą nawiązać i rozwijać bezpośrednią współpracę z firmami z Chin na poziomie importu lub eksportu. Swoje usługi kierujemy do polskich podmiotów gospodarczych, które:

 • zainteresowane są dotarciem do bezpośrednich producentów w Chinach zapewniających konkurencyjną i stabilną współpracę,
 • poszukują półfabrykatów, surowców lub komponentów do swojej działalności w Polsce,
 • zainteresowane są sprzedażą swoich produktów na terenie Chin,
 • chcą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu handlu z Chinami.
 • zainteresowane są dotarciem do bezpośrednich producentów w Chinach zapewniających konkurencyjną i stabilną współpracę,
 • poszukują półfabrykatów, surowców lub komponentów do swojej działalności w Polsce,
 • zainteresowane są sprzedażą swoich produktów na terenie Chin,
 • chcą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu handlu z Chinami.

Na poziomie importu oferujemy:

 • Identyfikację właściwych producentów lub dostawców w Chinach na potrzeby jednorazowych zakupów lub stałej współpracy.
 • Wstępną weryfikację dostawców – przedstawienie potencjału produkcyjnego, rynków zbytu, posiadanych systemów zarządzania jakością i certyfikatów, przygotowanie ofert handlowych, porównanie cen, dokumentację zdjęciową – photo session.
 • Zapewnienie próbek towarów lub innych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań naszych Klientów.
 • Kompleksową organizację wizyt biznesowych do potencjalnych producentów/dostawców, wyjazdy na imprezy targowe, pomoc w uzyskaniu wiz, zakup biletów lotniczych, ubezpieczeń, rezerwację hoteli, organizację lokalnego transportu, zapewnienie tłumacza języka chińskiego.
 • Wszechstronne wsparcie w negocjacjach ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z ceną, warunkami płatności i dostawy, wymaganiami związanymi z jakością techniczną wyrobu.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów związanych z transakcją handlową.
 • Pomoc w wyborze optymalnej formy transportu do Polski, doradztwo w zakresie organizacji transportu i ubezpieczenia towaru.
 • Pomoc w organizacji i nadzorze nad odprawą celną w kraju.
 • Stałą opiekę w utrzymaniu partnerskich relacji z wybranymi producentami/dostawcami, nadzór nad złożonymi zleceniami.

Na poziomie eksportu oferujemy:

 • Doradztwo w zakresie możliwości wyboru określonej formy ekspansji na rynek Państwa Środka z uwzględnieniem potencjału strategicznego danej firmy i jej otoczenia konkurencyjnego.
 • Opracowanie analizy makroekonomicznej i otoczenia sektorowego.
 • Definiowanie barier i zagrożeń w planowanej działalności eksportowej.
 • Doradztwo w zakresie tworzenia unikatowej strategii ekspansji na rynek Państwa Środka, określenie strategicznej orientacji przedsiębiorstwa, pomoc w podjęciu decyzji pomiędzy standaryzacją czy dyferencjacją działań na różnych poziomach planowanej działalności eksportowej.
 • Przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących rynku chińskiego umożliwiających rozpoznanie istniejącej sytuacji w otoczeniu przedsiębiorstwa i pozwalających na usprawnienie procesów decyzyjnych w sferze marketingu międzynarodowego.
 • Określenie czynników kulturowych i ich znaczenia w kontekście planowanej obecności i działalności na rynku chińskim.
 • Badanie, gromadzenie informacji o potencjalnych nabywcach, penetrowanie rynku chińskiego, nawiązywanie kontaktów, oferowanie towarów i usług, kontraktowanie i prowadzenie negocjacji.
 • Opracowanie profilu partnera chińskiego uwzględniającego miedzy innymi jego wielkość, strukturę organizacyjną, historię, kwalifikacje personelu, zasięg działalności, etc.
 • Doradztwo w zakresie: opracowania oferty eksportowej, analizy klauzul kontraktowych, minimalizowania i ograniczania ryzyka kontraktowego, realizacji transakcji eksportowej, wyboru stosownej formy płatności.
 • Kompleksową organizację wizyt biznesowych do potencjalnych nabywców, wyjazdy na imprezy targowe, pomoc w uzyskaniu wiz, zakup biletów lotniczych, ubezpieczeń, rezerwację hoteli, organizację lokalnego transportu, zapewnienie tłumacza języka chińskiego.